Fotografér Storstrømsbroen

Museum Lolland-Falster er i gang med at dokumentere, hvad der skal ske med Storstrømsbroen, nu hvor der skal bygges en ny bro over Storstrømmen.

Den eksisterende Storstrømsbro er opført i 1937, mens der var en økonomisk krise i hele verden og også i Danmark. Broen blev bygget af danske og engelske firmaer, og den blev med sine 3,2 km en af de længste broer i verden.

Planerne om at anlægge broen var allerede i gang fra slutningen af 1800-tallet, og der var mange forskellige forslag til, hvordan den skulle udføres, og hvor den skulle ligge. Der var også et forslag om at lave en tunnel.  Det tog 50 år for staten at beslutte sig for at opføre broen.

Storstrømsbroen blev siden kendt for at være en meget smuk og elegant bro. Den smyger sig ind i det lave landskab og midt ude på broen rejser de karakteristiske buer sig, og gør broen let at genkende.

Broen blev en af de første broer i Danmark, hvor man både kunne køre i tog, bil, cykle eller gå.

På museets hjemmeside kan I læse mere om broens historie: http://www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/udforsk/vild-med-historie/storstroemsbroen/

 

Vi opfordrer skoleklasser til at tage en vandretur ud på broen med deres mobiltelefoner og fotografere eller filme broen, som I ser den. Som forberedelse til turen kan I se en fin gammel stumfilm om broen, filmet af Carl Th. Dreyer: https://www.youtube.com/watch?v=BTf1SNWyZe4

Man kan finde gode råd på nettet om, hvordan man laver mobilfilm.

 

Kontakt: Helle Ålsbøl, mail: haa@museumlollandfalster.dk
 

 

Fag og målsætninger: 

Billedkunst 3. – 5. kl.

 • Færdighedsmål

Eleven kan fremstille en digital billedfortælling

 • Færdighedsmål

Eleven kan arbejde med levende billeder

 

Natur/Teknologi 5. – 6. klasse

 • Færdighedsmål

Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier

 

Samfundsfag efter 9. klasse

 • Det politiske system,retsstat og rettigheder

Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune.

 • Velfærdsstater

Eleven kan diskutere velfærdsstat i økonomisk globalisering

 

Hvor: 

Andet:
Storstrømsbroen

Varighed: 

Hele året

Klassetrin: 

 • 3. klasse
 • 4. klasse
 • 5. klasse
 • 6. klasse
 • 7. klasse
 • 8. klasse
 • 9. klasse
 • 10. klasse

Fag: 

 • Billedkunst
 • Historie
 • Natur/teknologi
 • Samfundfag

Pris: 

Gratis