Hack en billedbog med Stop Motion

I dette forløb arbejder vi med billedbøger, masser af fantasi og fortællelyst, en portion teknik og skaber unikke stop-motion- filmoplevelser ud fra kasserede billedbøger. Ved hjælp af appen "Stop Motion" hacker vi en kasse kasserede billedbøger og kreerer vores helt egne små film. Vi har fokus på fortællingens opbygning med start, midte og slut.

 

1) Vi hacker den eksisterende fortælling og skaber en ny og tilføjer nye elementer.

2) Vi bygger vores helt egen fortælling op ved at hacke personer og miljøer fra andre billedbøger.

3) Vi laver en stop-motion film med appén "Stop Motion" som ligger på Guldborgsund folkeskolers iPads.

 

Fælles mål -Forløbet tager afsæt fra følgende Fælles mål:

 

Efter 2. klassetrin: Færdigheds- og vidensmål

Fortolkning:

•”Oplevelse og indlevelse” - Eleven kan lege med sprog, billeder og tekst. Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder

•”Oplevelse og indlevelse” – Eleven kan følge forløbet i en fortælling. Eleven har viden om begyndelse, midte og afslutning.

Fremstilling: ” Eleven kan udtrykke sig i skrift og tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer”.

• Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift.

• Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning.

 

Efter 4. klassetrin: Færdigheds- og vidensmål

Fremstilling:

• Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende

• Eleven kan udarbejde multimodale tekster

 

Efter 6. klassetrin - kompetencemål

  • Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

Efter 6. klassetrin -Færdigheds og vidensmål

Fremstilling:

  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter

Hvor: 

På skolen
Hos aktøren

Varighed: 

2 timer

Klassetrin: 

  • 2. klasse
  • 3. klasse
  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse

Fag: 

  • Dansk

Pris: 

Gratis
Lav en forespørgsel

Kontakt mig om denne forespørgsel. NB. Dette er ikke en færdig booking. Du vil efterfølgende blive kontaktet af Kulturtjenesten og aktøren, som vil aftale nærmere med dig om det ønskede forløb.

(* betyder obligatorisk)
: