Kulturaktør søges

Kulturtjenesten udbyder matchtjenesten ”Aktør søges” i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Tilbuddet er målrettet Kulturtjenestens kulturambassadører i kommunernes skoler og i dagtilbud:  Arbejder du eller en kollega med et særligt tema og søger en samarbejdspartner? En aktør der med sit kultur-, natur- eller friluftstilbud kan give lige præcis det indspark, som I har brug for til at udvikle jeres læringsforløb? Natur og biologi, energi og renovation, kulturhistorie og kulturarv, billedkunst, musik, religion, matematik, drama, dans og dansk - Aktørerne kan meget, og så er de ofte mobile og kommer gerne til jer.
 
Din henvendelser til ”Aktør søges” går igennem Kulturtjenesten, der ud fra beskrivelser af tema/læringsforløb matcher dig med en eller flere passende aktører. Ambassadør og aktører arbejder herefter sammen om den videre udvikling af det pågældende forløb.
 

Kontakt 'Aktør søges':
Lav en kort beskrivelse af jeres ønsker eller forslag og send det til Kulturtjenesten på mail: kontakt@kulturtjenesten.dk. Så kontakter vi jer hurtigst muligt.
 
For aktører:
For Kulturtjenestens kulturaktører betyder ”Aktør søges” en mulighed for 1) at dele ud af din faglige viden og 2) at bidrage til skabelsen af nye, spændende læringsforløb for børn og unge i kommunerne.  Vi håber, at du vil bakke op om tilbuddet og dermed hjælpe os i Kulturtjenesten med at gøre ”Aktør søges” til en hjælp og ressource for både dig som aktør og for lærere og pædagoger i kommunernes skoler og dagtilbud.
 
Det er en del af Kulturtjenestens mål at bidrage aktivt til etableringen af samarbejder mellem lokale aktører, skoler og dagtilbud, og til herigennem at understøtte udviklingen af den Åbne Skole.