Musik som identitetsskabelse

I forløbet skal eleverne udtrykke sig musikalsk, herunder deltage i fremførelse af musik. Faget har fokus på, at færdigheder i at udøve musik må udvikles over tid, og at eleverne opnår fortrolighed med egne og andres roller under fremførelse af musik. Eleverne skal også arbejde med tekstforståelse samt det stemnings- og følelsesmæssige udtryk som musikken tillægger ordene i en given sang.

Arbejdet med musik har desuden en refleksiv side, hvor eleverne øger deres forståelse af musikkens funktion i samfundet, herunder betydningen af selv at have et aktivt forhold til musik. Her udvikler eleverne evnen til kritisk stillingtagen og bliver bevidste om musikkens betydning for socialisering og identitetsdannelse.

Fælles Mål ofatter to kompetenceområder: Musikudøvelse og musikforståelse.

Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledaf, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, Åben Skole og understøttende undervisning. 

Hvor: 

På skolen
Hos aktøren

Varighed: 

Efter aftale

Klassetrin: 

  • 5. klasse
  • 6. klasse
  • 7. klasse

Fag: 

  • Dansk
  • Kristendomskundskab
  • Musik
  • Samfundfag

Pris: 

Efter aftale