Reformationen - hvad betyder den for dig?

Til september udbyder Hovedbiblioteket gratis undervisningsforløb for udskolingen med workshop om reformationen og samtalesalon med elever fra andre skoler.

 

I anledning af 500-året for reformationen inviterer Hovedbiblioteket - Guldborgsund Bibliotekerne, kommunens udskolingsklasser til at deltage i det gratis undervisningsforløb ”Reformationen – hvad betyder den for dig?”

Forløbet er henvendt til kristendomskundskab. I forløbet tilegner eleverne sig viden om de historiske aspekter af reformationen og reflekterer over og debatterer deres eget familieliv, opdragelse og opfattelse af kønsroller i en reformationshistorisk ramme.

 

Forløbets opbygning

 • Eleverne læser tekster og besvarer spørgsmål på projektets undervisningswebsite samt løser opgaver i grupper i klassen (tidsforbrug 1-2 lektioner).
 • Klassen besøger biblioteket og deltager i workshoppen ”Bogtrykkerkunsten – når spredning af information forandrer samfund” (tidsforbrug 2 lektioner plus transporttid).
 • Klassen besøger biblioteket igen til samtalesalonen ”Reformationen – hvad betyder den for dig?”, hvor eleverne mødes med elever fra andre skoler og debatterer kønsroller, familieliv og opdragelse (tidsforbrug 2 lektioner plus transporttid).

Undervisnings-website

Tekster, elevopgaver og quiz om reformationen. Materialet vil klæde eleverne på til den efterfølgende workshop og samtalesalon. Foreløbig udgave af hjemmesiden kan ses her

 

Workshop

Workshoppen ”Bogtrykkerkunsten – når spredning af information forandrer samfund” har fokus på, hvordan muligheden for at sprede information til mange mennesker har betydning for, hvordan og hvor hurtigt et samfund kan forandre sig. Der trækkes tråde fra bogtrykkerkunstens betydning for reformationen til nutidens sociale mediers betydning for f.eks. det arabiske forår. Desuden vil eleverne arbejde med at finde nutidige eksempler på, hvordan spredning af information i dag påvirker vores liv og kan skabe forandringer i samfundet i dag.

 

Samtalesalon

Til samtalesalonen ”Reformationen – hvad betyder den for dig” deltager klasser fra forskellige skoler. Samtalesalonen ledes af en ung moderator og består af:

 • To kortfilm om reformationens betydning for unges liv i dag, hvad angår familie, opdragelse og kønsroller.
 • Ungedebattører, som sætter gang i debatten.
 • Samtaler i grupper af 4-6 elever fra forskellige skoler. Samtalerne styres via en række samtalekort med forskellige spørgsmål, f.eks.: Hvordan er hierarkiet i din familie? Hvem bestemmer? Hvad er tilladt, og hvad er forbudt? Og hvordan er rollefordelingen mellem f.eks. mor og far?
 • Dialog i plenum. Eleverne opfordres til at fortælle, hvad de har talt om under de forskellige spørgsmål, og det diskuteres, i hvilket omfang eleverne kan se spor af reformationen i deres eget hverdagsliv. Eleverne kan bidrage mundtligt eller ved at sende anonyme sms’er til salens storskærm, så moderator kan bringe det ind i dialogen.
 • Undersøgelse blandt eleverne om kønsroller og familieliv. Eleverne deltager anonymt via sms, og resultatet vises på storskærmen.

 

Infobrev til skoler - Klik her

 

Læringsmål for forløbet:

Materialet vil give eleverne viden om og erfaring med at reflektere over følgende:

 • Kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark i relation til reformationen*
 • Kristne grundbegreber som tydninger af tilværelsen*
 • Etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer*
 • Kristne grundbegreber og deres betydning for troende menneskers holdninger og handlinger*
 • Hvorfor mennesker har forskellige livsopfattelser og opfattelser af, hvad det gode liv er*
 • Hvad tro er og kan bruges til*

*jvf. læseplan og fælles mål for kristendomskundskab 7.-9. klasse.

 

Hovedbiblioteket – Guldborgsund Bibliotekerne tilbyder forløbet til 6 skoleklasser.

 

Datoer for workshop ”Bogtrykkerkunsten – når spredning af information forandrer samfund”:

Workshop:

11.9.17 – fuldt booket

12.9.17 – fri

13.9.17 – fuldt booket

 

18.9.17 – fuldt booket

19.9.17 – fuldt booket

20.9.17 – fri

 

Samtalesalon 22.9.17

Kl. 9-11 – fuldt booket

Kl. 11.30-13.30 - fri

 

Tilmelding efter først til mølle-princippet via Kulturtjenesten.

Vi glæder os til at se jer.


 

Projektet er udviklet af foreningen YouGlobe i samarbejde med Rødovre og Ballerup biblioteker og er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Hvor: 

På skolen
Hos aktøren

Varighed: 

Se beskrivelse

Klassetrin: 

 • 7. klasse
 • 8. klasse
 • 9. klasse

Fag: 

 • Kristendomskundskab

Pris: 

Forløbet er gratis.
Lav en forespørgsel

Kontakt mig om denne forespørgsel. NB. Dette er ikke en færdig booking. Du vil efterfølgende blive kontaktet af Kulturtjenesten og aktøren, som vil aftale nærmere med dig om det ønskede forløb.

(* betyder obligatorisk)
: