Daglejer

Har din klasse brug for en oplevelse ud over det sædvanlige? Har de brug for at mærke historien på egen krop og få fingrene i den autentiske oplevelse? Så er dette tilbud måske noget for jer!
Daglejr
Elev fra Lindeskovskolen

En dag som daglejer på Middelaldercentret sætter eleverne 610 år tilbage i tiden. De bliver klædt i tidssvarende dragter og skal opleve, hvordan det var at være daglejer i middelalderen. De skal forberede mad, hente brænde, arbejde for borgmesteren og mange andre ting. Eleverne føler på egen krop, hvordan livet i middelalderens laveste klasse var. De får historien ind under huden.

Forløbet fungerer som et rollespil, hvor eleverne lærer om middelalderens verden gennem de konkrete erfaringer, de får under opholdet.

Lærerne bliver også inddraget i rollespillet og alle skal agerer under Bryden og Madmor.

Vores tilbud understøtter kravet om 45 minutters motion og bevægelse hver dag og inddrager åben skole.

Kompetencemål, der berøres under forløbet: Kronologi og sammenhæng – Eleven kan relatere til ændringer i hverdag og kan alt efter klassetrin sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Historiebrug – eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien.

På vores hjemmeside www.middelaldercentret ligger beskrivelse af alle vores tilbud samt materiale til forberedelse før besøg på Middelaldercentret.

Daglejren kan bruges fra 3. Klasse og opefter. Vi tilpasser selvfølgelig undervisningen/dagen til klassens niveau og er der specielle hensyn, så kontakt os endelig.

Booking og spørgsmål hos Tina Scheel, tina@middelaldercentret.dk, Tlf. 54 86 19 34

Bemærk: Forløb for 2018 kan allerede bestilles nu!

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 maj – 30 sept. kl. 9-15. Lukket mandage i maj og september
Yderligere priser:
215 kr. pr. elev pr. dag, 2 lærer gratis. Tilbuddet kan fungere som lejerskole med overnatning. Her vil være et tillæg på 40 kr. pr. elev pr. overnatning.
Faciliteter:
Overnatning i telte
Kompetenceområder:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Madkundskab - Mad og sundhed, Madkundskab - Madkulturer, Madkundskab - Madlavning og måltider, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Historie - Historiebrug, Håndværk og design - Håndværk – forarbejdning, Drama - Dramaproduktion, Håndværk og design - Design
Læringsmål:
Vores tilbud understøtter kravet om 45 minutters motion og bevægelse hver dag og inddrager åben skole.

Kompetencemål, der berøres under forløbet: Kronologi og sammenhæng – Eleven kan relatere til ændringer i hverdag og kan alt efter klassetrin sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Historiebrug – eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien.

Lav en forespørgsel