EKSPLOSIONER

En sprængfarlig teaterforestilling om livets små og store detonationer.
Eksplosioner

En teaterforestilling om livets store spørgsmål 
- skrevet på baggrund af lokale unges egne udtalelser

”Når jeg er vred kan jeg ikke se klart. Det føles som om, der er ild inde i mig. Jeg vil bare gerne smadre det hele!!”

Anonymt citat fra workshop på Teatret Masken i januar 2018 med 8. klasser.

Hvad kan få unge i dag til at tænde af? Hvornår bliver det hele bare så for meget, at man er lige ved at koge over?

Hvordan føles det i kroppen, når man er ved at sprænges af lykke, af spænding, af forelskelse?
Og hvordan påvirker eksplosioner i den store verden tidens ungdom?

I en fysisk og visuel collageforestilling zoomer vi ind på Guldborgsunds unges personlige historier.
Tilsammen kan de måske sige noget om den verden, vi lever i? Måske kan de endda udvide vores horisont? For det hele startede jo med et big bang...

Pris:
40 kr.
Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Forestillingen starter kl. 10
Yderligere priser:
40 kr. per elev. Gratis for skoler i Guldborgsund Kommune
Kompetenceområder:
Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Drama - Dramaproduktion, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaanalyse
Læringsmål:
Færdighedsmål
7.-10. klasse: Dansk - Kommunikation:
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Sproglig bevidsthed:
• Færdighedsmål: Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog
• Vidensmål: Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning
Kommunikation, Krop og drama:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere eget og andres kropssprog
• Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog
7.-9. klasse: Drama valgfag
• Dramaproduktion: Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
• Dramaanalyse: Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
7.-9. klasse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Sundhed og trivsel - Relationer:
• Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer
• Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet
7.-9. klasse: Fortolkning:
• Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
• Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger
8.-9. klasse: Sociale og kulturelle forhold - Socialisering
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
• Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

Lav en forespørgsel