Et symfoniorkester kommer til byen

Børnekor efterlyses!
Copenhagen Phil
Copenhagen Phil

I uge 43 får Guldborgsund Kommune besøg af landsdelsorkestret Copenhagen Phil, der som led i deres tiltag ’Et symfoniorkester kommer til byen’ vil fylde Nykøbing F. og omegn med musik.

Som afslutning på ugen spiller orkestret en stor symfonisk koncert i Nykøbing F. Hallerne lørdag den 27. oktober 2018 om eftermiddagen (kl. 15). Her vil de meget gerne optræde sammen med et stort lokalt børnekor med elever fra kommunens skoler. Ca. 200 børn.

Børnene skal, sammen med orkestret, fremføre et par på forhånd udvalgte og indøvede sange fra vores børnesangskat.

Har du lyst til at tilmelde din klasse, musikhold eller skolens børnekor så kontakt kulturkoordinator Julie Damgaard Nielsen på; judn@guldborgsund.dk 

Noderne til koncerten bliver rundsendt før sommerferien, I kan gå i gang med at øve sangene efter sommerferien. Der vil, med stor sandsynlighed, blive en fælles øvedag 1-2 uger før koncerten, hvor alle 200 børn mødes. Det bliver, som det ser ud nu, på Musikskolen i Nykøbing. F.

 

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
Faciliteter:
Koncert afholdes i Nykøbing F. Hallerne
Prøven afholdes på Musikskolen i Nykøbing. F.
Kompetenceområder:
Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Læringsmål:
3.-4. klasse

Sangrepertoire
Færdighedsmål
Eleven kan synge med på forskellige typer af sange og salmer
Vidensmål
Eleven har viden om tekstindhold og melodi i sange og salmer

Sangteknik
Færdighedsmål
Eleven kan synge med god intonation og klang
Vidensmål
Eleven har viden om intonation og klang

5.-6. klasse

Sangrepertoire
Færdighedsmål
Eleven kan synge med på et bredt repertoire af sange på flere sprog
Vidensmål
Eleven har viden om tydelig tekstudtale og stilart

Lav en forespørgsel