Ingemanns morgensalmer

- Et møde med den danske salme
Nordre kirkesal
Tunderup Strandvej
4800 Nykøbing
Ingemanns salmer

Temaet for Et møde med den danske salme 2018 er B.S. Ingemanns morgensange, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem sange:

• Lysets engel går med glans
• Nu vågner alle Guds fugle små
• I østen stiger solen op
• Nu titte til hinanden
• Nu ringer alle klokker mod sky

Som afslutning på projektet samles alle deltagende klasser i Maribo domkirke (15. marts kl. 10) eller Vordingborg kirke (16. marts kl. 10) til en stor fælles salmesangsafslutning. Her får eleverne lov til at mærke, hvordan det er at være mange, der synger sammen.

Tid: Mandag d. 21. januar kl. 14-16 
Sted: Nordre kirkesal, Nykøbing.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
Faciliteter:
Lærerkursus:

Der udbydes lærerkursus til Ingemanns morgensange. Her vil undervisningsmaterialet og salmerne blive gennemgået, vi synger salmerne og arbejder med en række af de opgaver, der knytter sig til materialet. På den måde klares en stor del af projektet forberedelse til lærerkurset.
Kompetenceområder:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse