Kan vi få noget ro…

Tre testklasser søges!
Fuglsang

KREATIVE OG GRATIS LÆRINGSTILBUD I EFTERÅRET 2018!
Vil du prøve kræfter med kreative processer i et dansk- og historiefagligt forløb med fokus på tid, ro og fordybelse med din 6.-7. klasse?
- så meld dig som TESTKLASSE til undervisningsforløb på FUGLSANG KUNSTMUSEUM!

Fuglsang Kunstmuseum har med hjælp fra lærere og elever i Guldborgsund været i gang med at udvikle et læringsforløb, der fremover skal tilbydes til skoleelever i Guldborgsund og Lolland Kommune.  Der er brug for 3 TESTKLASSER til at teste og evaluere forløbet. Testklasserne indgår i projektet Fællesskabt – Kultur i skolen i Kulturregion Storstrøms kulturaftale.

Som TESTKLASSE får du og dine elever et gratis forløb, og kulturaktørerne får hjælp til at kvalificere læringsforløbet på baggrund af jeres og elevernes feedback. Begge læringsforløb er ledsaget af lærervejledning og forløbsbeskrivelse og forholder sig til udvalgte Fælles Mål. Forløbet kæver ingen længerevarende forberedelse, men er ledsaget af forslag til, hvordan klassen (efter eget valg og tid til rådighed) kan arbejde med læringsforløbene på egen hånd både før og efter. 

Om forløbet:

Et kreativt dansk- og historiefagligt forløb med fokus på tid, ro og fordybelse, hvor eleverne arbejder sanseligt gennem legende og eksperimenterende metoder samt kreative produktioner. Danskfaglige tekster forbereder eleverne til besøget på Fuglsang Kunstmuseum, hvor der arbejdes med begreber som ro og stress. Den historiefaglige vinkel fokuserer på nedslag i historien med forskellige blik på begrebet tid, med et særligt fokus på unges vilkår og andre elevrelevante perspektiver. På Fuglsang Kunstmuseum arbejder klassen i mindre grupper omkring oplevelse af museumsrummet, opgaver knyttet til udvalgte kunstværker samt øvelser, der fremmer elevernes oplevelse af og refleksion over, hvordan kunsten, museumsrummet og omgivelserne kan bruges som rum til ro og fordybelse. Desuden arbejder eleverne med værkproduktioner med inspiration fra 1950’ernes abstrakte kunst. 

Samlet timeforbrug inkl. evaluering: Ca. 7 timer.

Datoer: onsdage og torsdage i ugerne 34, 35 og 37 (tidspunkt er fleksibelt).

Kontakt koordinator af Fællesskabt – Kultur i Skolen, Diana Gerlach, hvis du vil være testklasse, telefon 25181896, mail: dg@guldborgsund.dk.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Faciliteter:
Der er mulighed for at spise madpakker på museet.
Kompetenceområder:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Historiebrug, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling

Lav en forespørgsel