Legeskibet kommer til byen!

Ved Legeskibet møder I fantastiske legematroser, der fører jer ind i legens univers.
Nykøbing F. Havn
Sjællandsgade 1 (Ved Anne's Fisk)
4800 Nykøbing Falster
Legeskibet
Legeskibet

Legeskibet er et sejlende projekt, der sætter fokus på legen og dens evne til at skabe fælleskaber og gode relationer for børn, unge og voksne. Legeskibet bruger byens havn som ramme for legen og mødet mellem mennesker. Et sted hvor eventyrlyst og mødet med nye verdener går hånd i hånd med kreativitet og dannelse for alle.

Legeskibet samarbejder med skoler med henblik på at stimulere en aktiv kultur for leg og bevægelse og tilbyder derfor faglig undervisning i leg og bevægelse for Guldborgsunds skoleklasser i Nykøbing Falsters havneområde. Forløbet er som udgangspunkt tilrettelagt som klasseundervisning for to klasser ad gangen. Det vil sige, at der kan komme op til 6 skoleklasser om dagen i nedenstående tidsrum den 3., 4., eller 7. september:

• Kl. 09.00 – 10.30
• Kl. 11.00 – 12.30
• Kl. 13.00 – 14.30

Legeforløbet henvender sig primært til elever på mellemtrinnet og tager udgangspunkt i følgende program:

• Introduktion til Legeskibet
- Legematrosen tager imod
• Fællesleg og bevægelsesglæde
- Legematrosen inviterer indenfor i Legeskibets legeunivers – i legeforløbet er der fokus på legen, herunder fælleslege, samarbejdsøvelser, kaste – og kamplege m.m.
• Lær en leg
- Legematrosen deler ud af sin erfaring, og lærer elever samt lærere sin bedste leg
• Besøg skibet
- Legematrosen viser rundt på skibet og fortæller historier om livet til søs.
• Afslutning
- Klassen har, tilbage på skolen, mulighed for at arbejde videre med leg med udgangspunkt i Legeskibets skolemateriale.

Uddannede legematroser fra Gerlev Idrætshøjskole
Legeskibets undervisning udføres af legematroser, som er uddannede legeinstruktører i ”Leg og bevægelseskultur” fra Gerlev Idrætshøjskole. Undervisningen tager udgangspunkt i 4 årtiers legeforskning på Gerlev Idrætshøjskole i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund fra Syddansk Universitet.

Kort om Legeskibet
Legeskibet er et fem årigt projektsamarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden søsat i 2015. Legeskibet har til formål at styrke sundhed, kultur og fællesskab gennem liv, leg og fysisk aktivitet i Danmarks blå byrum. Danmark er omgivet af vand, og Legeskibet ønsker at havneområdernes potentiale for fællesskab, leg og bevægelseskultur udnyttes optimalt. Uddannede legematroser fra Gerlev Idrætshøjskole skaber aktiviteter for skoleklasser i værtsbyerne med fokus på fællesskabsdannelse, bevægelsesglæde, kreativitet og ungeinddragelse.

Skolemateriale til læreren
Legeskibets skolemateriale er et supplement til Legeskibets skoletilbud. Materialet fokuserer på leg og skal inspirere til mere brug af leg hjemme på skolen. Skolematerialet kan anvendes til at kvalificere besøget på Legeskibet og som opfølgningsmateriale til videre arbejde hjemme på skolen. Materialet henvender sig primært til lærere og til elever i 4.-5. klasse, og kan anvendes i alle skolens fag. Yderligere information og skolemateriale sendes inden Legeskibets besøg.
Læs skolematerialet her.

Tilmeld jer følgende dage: 

Mandag d. 3. september
• Kl. 09.00 – 10.30 Fuldt booket
• Kl. 11.00 – 12.30 Fuldt booket
• Kl. 13.00 – 14.30 Fuldt booket
Tirsdag d. 4. september
• Kl. 09.00 – 10.30 Fuldt booket
• Kl. 11.00 – 12.30 Fuldt booket
• Kl. 13.00 – 14.30
Fredag d. 7. september
• Kl. 09.00 – 10.30 Fuldt booket
• Kl. 11.00 – 12.30 Fuldt booket
• Kl. 13.00 – 14.30

SFO'er kan tilmelde sig legeforløbene fra kl. 15.00 alle hverdagene:

Mandag d. 3. september kl. 15.00 FULDT BOOKET
Tirsdag d. 4. september kl. 15.00 FULDT BOOKET
Onsdag d. 5. september kl. 15.00 FULDT BOOKET
Torsdag d. 6. september kl. 15.00 FULDT BOOKET
Fredag d. 7. september kl. 15.00

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
1,5 time
Faciliteter:
På Nykøbing F. Havn på skibet og på kajen
Kompetenceområder:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel
Læringsmål:
• Eleverne lærer om legens betydning og noget om, hvorfor det er vigtigt at lege
• Eleverne lærer forskellige lege – herunder f.eks. danske kulturlege, fælleslege,
kamplege, sanglege og fangelege fra hele verden
• Eleverne arbejder med samarbejdsevner og sociale kompetencer
• Eleverne øves i at hjælpe og udfordre hinanden på en empatisk måde
• Eleverne oplever legens betydning for trivsel, fællesskab – og indlæringsevne.