”Mange siger ’bøsse’ eller ’lebbe’ som skældsord”

Teatret Masken og Bobleriet tilbyder gratis workshops til 7. klasser i Guldborgsund Kommune
Fucking Åmål
Fra forestillingen "Fucking Åmål"
Fotograf
Karoline Lieberkind

Redskaber til bekæmpning af mobning og diskrimination i skolen.

Skal din 7. klasse se ungdomsforestillingen ’Fucking Åmål’ på Teatret Masken og har I lyst til at få besøg af
Normstormerne ude i jeres klasseværelse? Så læs med her!

Workshoppen med Normstormerne er baseret på dialog og elevinddragelse.
• Øvelser om normer, kønsidentitet og seksuel orientering, rettigheder, identitet, diskrimination og mobning.
• Refleksion over samfundets, skolens, klassens og egne normer og privilegier.
• Udviklingen af konkrete handlemuligheder i mødet med mobning og diskrimination

Eleverne får mulighed for at arbejde med en mere nuanceret forståelse af køn og seksualitet og selv være
med til at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination, så klassen bliver et tryggere sted for alle, uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering.

Normstormere er trænede i at køre et spændende og sjovt forløb med klasserne, og kommer ind på mange
forskellige emner omkring at være normkritisk, og er gode til at skabe debat og åbne elevernes øjne for nye
måder at tænke på. Motivation er at skabe viden om forskellighed, der på sigt kan mindske mobning, diskrimination og hadforbrydelser.

Normstormerne er relevant i mange forskellige fag - både samfundsfag, dansk, historie eller som et supplement til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Et besøg varer 2 lektioner (90 minutter) og bliver udført af to unge, der er uddannede som normstormere.
Det vil, logistisk set, klart være en fordel, hvis alle 7. klasserne på din skole, vælger samme dag; så
planlæg sammen med de andre klasselærere i 7. klassetrin

Normstormerne underviser den enkelte klasse med max. 30 elever. Det er et krav, at der skal være en
lærer tilstede under besøget.

Projektet Normstormerne er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Børn og Unge i Århus Kommune, LGBT Ungdom, LGBT-liv i AIDS-Fondet og Sex & Samfund.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
90 minutter
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Guldborgsund Kommune
Max deltagere:
30 deltagere
Faciliteter:
På skolen
Kompetenceområder:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Historie - Historiebrug, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaanalyse

Lav en forespørgsel