Religionsfrihed

– rum til at tænke og tro? Krænkelse eller sameksistens
Religionsfrihed
Religionsfrihed

Materialet sætter fokus på, hvor vi i en dansk kontekst møder krænkelser af religionsfriheden.
Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er. De udvalgte cases er genkendelige fra elevernes skole- og samfundshverdag og omhandler konflikter og sameksistens med religion som omdrejningspunkt.
Eksemplerne perspektiveres til faktiske begivenheder fra dansk og international kontekst. Afslutningsvist skal eleverne, med udgangspunkt i en case, give bud på konkrete tiltag, der kunne være skridt på vejen mod en løsning af en given lokal konflikt. Eleverne udarbejder et løsningsforslag og dette lægges op til demokratisk diskussion i klassen.
 

Lærerkursus:

Der udbydes lærerkursus til projektet. Lotte Stubkjær Djursner vil uddybe emnet og fortælle om bevæggrunde til at udarbejde projektet og de mange etiske overvejelser arbejdsgruppen har haft i forbindelse med projektet.

Efterfølgende vil undervisningsmaterialet blive gennemgået. På den måde klares en stor del af projektets forberedelse til lærerkurset.

Tid: Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 14-16 
Sted: Tunderup Strandvej 1 4800 Nykøbing F.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Kompetenceområder:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Historie - Historiebrug