Rosens navn

- en krimigåde om den rette gudsforståelse
Rosens navn
Rosens navn

Eleverne skal ud fra filmen Rosens navn, finde tegn og spor, der belyser filmens pointer:

• kirkens magt i samfundet og spændinger i forbindelse hermed
• den rette gudsopfattelse
• forholdet til den antikke, græske litteratur

En del af diskussionen i filmen handler om nærvær og opmærksomhed på omgivelserne. Derfor skal eleverne, som Sean Connerys figur, registrere de spor i filmen, som bidrager til løsningen af mordgåden.

I forlængelse heraf skal eleverne løse en krimigåde, inspireret af spilfænomenet Escaperoom. Via en hjemmeside og indespærring løses filmens underliggende spørgsmål om, hvorfor Eco lader det kloster, hvori filmen udspiller sig, brænde ned. I dette spil erhverver eleverne kristendoms- og historiefaglige indsigter i middelalderens munke-ordener, kristendomsopfattelser, middelalderkirkens relation til det omgivende samfund, kætterbevægelser, inkvisitionen m.m. – med tråde frem til i dag.

Tilmelding senest 1. januar 2018

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Faciliteter:
Lærerkursus 9. jan. 14-16. Tunderup Strandvej 1, Nykøbing F.:

Her vil den historiske og kristendomsfaglige baggrund og undervisningsmaterialet blive gennemgået. 
- film og frokost for interesserede fra kl. 11.30.
Kompetenceområder:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Historie - Historiebrug, Dansk - Fortolkning

Lav en forespørgsel