Kontakt

Koordinator
Caroline Erritzøe

Mail
caroline@kulturtjenesten.dk

Telefon
21 53 70 64

Udviklingspulje

KULTURTJENESTENS UDVIKLINGSPULJE

Er du aktør i Kulturtjenesten og vil du indgå i et fagligt udviklingssamarbejde i fællesskab med andre aktører samt lærere og pædagoger fra dagtilbud og skole? Mangler du midler til realiseringen af dit projekt? Så søg Kulturtjenestens udviklingspulje!

Kriterier for puljen

Der er opstillet nogle få grundlæggende kriterier for udviklingsprojekterne for at sikre brugerinddragelse og -relevans samt projekternes efterliv:

Der gives tilskud til udvikling af kultur- og læringsforløb, som fortrinsvist udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem flere aktører i Kulturtjenesten.

Der er fokus på udvikling af kultur- og læringsforløb, som udvikles og testes i samarbejde med dets målgruppe, dvs. lærere og pædagoger.

Tilbuddet skal være målrettet en nærmere defineret gruppe børn eller unge:

- Dagtilbud: enten 0-3 år eller 3-6 år.

- Skoler: Målrettet f.eks. indskoling, mellemtrin eller udskoling med angivelse af fag.

Det færdigudviklede kultur- og læringsforløb indeholder beskrivelse af, hvordan læringsforløbet relaterer sig til de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og fælles mål i folkeskolen.

Det er målet, at kultur- og læringsforløbet forankres i Kulturtjenesten for en længere periode, frem for at være et enkeltstående projekt.

Medfinansiering

Kulturtjenestens midler kan ikke dække det samlede projekt; der vil altid være en egenfinansiering (f.eks. materialer eller arbejdstimer) og evt. ekstra finansiering fra fonde m.v. I forbindelse med udvikling af projektet opstilles et estimeret budget for både samlede udgifter og indtægter.

Kulturtjenestens samlede ramme for fælles projekter er på 100.000 kr. årligt. Midlerne kan ikke tildeles i forbindelse med én ansøgning i én samlet portion. Der tildeles 100.000 kr. årligt i 1-årige perioder begyndende fra januar til og med december gældende i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Hjælp og vejledning fra Kulturtjenesten

Kulturtjenestens udviklingsansvarlige medarbejder kan indgå som konsulent på ansøgningen og deltage i delopgaver i projektfasen. Kulturtjenesten deltager i evaluering af udviklingsforløbet.

Bidraget i form af arbejdsopgaver og arbejdstimer aftales på forhånd og indskrives i den færdige ansøgning.

Godkendelse af projekter

Forslag til kultur- og læringsforløb kan indsendes løbende til Kulturtjenesten.

Kulturtjenestens bestyrelse godkender tildelingen af midler på baggrund af fremsendt ansøgning. Ansøger kan forvente svar cirka indenfor en måned efter ansøgningsfristen.

Ansøgningen bør indeholde:

1) Estimeret budget

2) Projektbeskrivelse

3) Tidsplan der beskriver udviklingsforløbets forskellige milepæle

4) Organisering af udviklingsholdet (hvem gør hvad)

PR- og formidling

Det færdige kultur- og læringsforløb udbydes igennem Kulturtjenestens PR- og formidlingskanaler. Kulturtjenestens logo skal fremgå af alle PR-materialer.

Ansøgningsfrist

Fristen for at indsende ansøgninger er 10. december 2017.

Evaluering

På Kulturtjenestens website deles en kortere filmpræsentation udarbejdet i fællesskab med testgruppens repræsentanter af lærere og pædagoger, hvor erfaringerne med udviklingen af forløbet beskrives.

Hent ansøgningsskema til Kulturtjenestens Udviklingspulje her

Se et et forløb udviklet med hjælp fra udviklingspuljen her